logo

subtitelsite

De waan van het kennismanagement Utopia Geplaatst op: zondag 11 maart 2007

Na jaren kennismanagement in de praktijk te hebben gevolgd kunnen we de balans opmaken; de consultancywereld is er een duit rijker van geworden en de organisaties een duit armer. Dit gegeven is op zich niet erg wanneer we er ook een goed advies aan hadden overgehouden. Helaas, het tegendeel blijkt waar. De vraag lijkt nog steeds te zijn; hoe moeten we kennismanagement nou interpreteren/begrijpen en wat kunnen/moeten we er mee?

Kennis als verkeerd gekozen term

Eigenlijk is het al fout gegaan bij de eerste stapjes die gezet werden door de bedenkers van het ‘Knowledge Management’ of in het Nederlands ‘kennismanagement’ (KM). De reden lijkt flauw maar omvat wel de essentie van een deel van de grotere problemen van KM. Het is namelijk om te beginnen al een definitiekwestie. Het begint bij de vraag; wat is kennis? Kennis is ‘wat we weten’ en wat we kunnen toepassen. Dit wordt gevormd door de beschrijvingen, concepten, hypotheses, omschrijvingen, principes, procedures, theorieën, verklaringen en voorspellingen die we met een redelijke mate van zekerheid waar of nuttig achten. Het is dus een mentaal proces wat zich enkel in het hoofd afspeelt maar wat wel opgebouwd kan worden uit interactie met anderen of de wereld daarbuiten. Wanneer we ‘wat we weten’ willen uitdrukken kunnen we dat enkel doen door middel van een boodschap. Dit kan zowel (non-)verbaal zijn als op (digitaal)schrift. Wanneer we het hebben over dergelijke berichtgeving en overdracht spreken we al niet meer van kennisoverdracht maar van informatieoverdracht. Alles wat dus buiten de geest aan te passen is (op welke manier dan ook) kan, als het gaat om simpele feiten data genoemd worden, en als de data door de ontvanger in een voor hem relevante context geplaatst kan worden, noemen we dat informatie. Deze data of informatie kan vervolgens door een begrijpende geest worden overgenomen, geïnterpreteerd en toegepast.[i] De manier waarop de interpretatie plaatsvindt omschrijft Schutz (1967) als biologisch bepaald. Hierdoor kan de kennis die opgebouwd wordt uit dergelijke berichten nooit exact gelijk zijn aan de kennis waaruit ze opgebouwd was.[ii]

Goed, we hebben nu het onderscheidt scherp tussen kennis en informatie. Maar hoe zit het dan met het managen hiervan? Ook hier is het onderscheid helder. Een verzameling van berichten (data en informatie) welke opgesteld kunnen zijn op diverse manieren (email/krant/etc.) kunnen worden gemanaged. Maar bij kennis kan dat niet. Bij kennismanagement is dus al in de naam sprake van een tegenstrijdigheid; het managen van iets dat niet te managen is. Een van de oprichters van het KM-idee, Karl Erik Sveiby, geeft dit zelf op zijn website toe: “(…)I don't believe knowledge can be managed. Knowledge Management is a poor term, but we are stuck with it (…) knowledge as activity not an object. A is a human vision, not a technological one (…)”. Kennis is dus een activiteit en geen tastbaar object.[iii] Toch is er een aspect dat wel te managen valt; de mensen zelf. Deze vormen een belangrijke spil in het systeem. Het gaat tenslotte om hoe het individu omgaat met kennis. Immers, het maakt niet uit hoeveel van hun kennis ze gedeeld hebben, als ze weg gaan bij het bedrijf nemen ze hun kennis wel mee.[iv]

Als kennismanagement dan niet meer geldt als term en vervangen wordt door informatiemanagement moet er ook een nieuwe definitie opgegeven worden. Het volgende lijkt dekkend: Het op een zo goed mogelijke manier samenbrengen van data en informatie voortgekomen uit de kennis van direct betrokken professionals met de bedoeling een informatiebron te kunnen vormen voor de betrokken organisatie.

De problemen bij kennisdeling

Kennisdeling brengt ons op een volgend probleem; als je ergens in functie bent omdat je bepaalde kennis bezit, waarom zou je die kennis dan prijsgeven? En wanneer ze het al wel doen, hoe weet je dan dat de informatie compleet of kloppend is? De incompleetheid van informatie kan voortkomen uit onwil van het individu om compleet te zijn maar ook omdat het simpelweg vergeten wordt of ‘niet op papier hoort’. Deze laatste factor heeft vooral betrekking op de ongeschreven regels. Bepaalde (zakelijke) afspraken behoren niet altijd op papier te staan. Bijvoorbeeld omdat de cultuur er niet naar staat of omdat de verwachting daar niet bij is. Een kok zal bijvoorbeeld bij het klaarmaken van zijn gerechten deels op gevoel keuzes moeten maken en dit nooit op papier kunnen overbrengen en een bedrijf dat zich vestigt in Zuid-Amerika zal zich moeten aanpassen aan gebruiken die ze niet op papier zal tegenkomen. Toch kan er niet gesteld worden dat het onmogelijk is om de kennis die mensen bezitten (op een door de organisatie bruikbare manier) tot uiting te laten brengen maar dit zal veel tijd, geld en creativiteit kosten met geen garantie op een successtory zoals vele organisaties die al voor zich zagen in de hoogtij dagen van het KM. De gedachte van het simpelweg installeren van een ‘informatiemanagement’-programmaatje en een keer een korte uitleg of cursusje geven is dus niet afdoende. Er zal ook sprake moeten zijn van intrinsieke en extrinsieke motivatietechnieken. Het gevolg van dit alles zal voor de organisatie een complete cultuuromslag betekenen; men moet willen en kunnen delen. Het is dan ook belangrijk voor een goede organisatiestructuur te zorgen.[v]

Compleetheid versus actualiteit

Indien je wel in staat bent geweest een goede basis van verzamelde informatie te maken, dan ben je er nog steeds niet. Laten we nu even de ICT-kant op kijken wat betreft kennismanagement. Logischerwijs begin je eerst een kleine start-kenniscatalogus (‘dat maakt het inzichtelijk’) die je inmiddels hebt opgebouwd en die je presenteert aan het personeel om zo deze groep te enthousiasmeren met het nieuwe concept. Dit natuurlijk met het doel hun de catalogus uit te laten bouwen. Je hebt in dit stadium ook al hard gewerkt aan de eerder genoemde cultuuromslag en je personeel duidelijk gemaakt wat deze informatiedeling allemaal oplevert voor hun persoonlijk. Simpelweg de acht fasen van Kotter doorlopen (urgentiebesef, leidende coalitie, ontwikkelen visie & strategie, communiceren daarvan, breed draagvlak creëren, korte termijnsuccessen, verbetering consolideren en verandering tot stand brengen en de nieuwe benadering verankeren in de cultuur).[vi] Zelfs als je al deze zaken onder controle denkt te hebben, blijkt dat omgeving ook als een gek veranderd. Zaken die eerst actueel waren in het informatie-systemen blijken ineens verouderd. Dit probleem brengt je tevens op een tegenstelling; kies je voor compleetheid of voor actualiteit. Er komt namelijk een moment dat je zult moeten kiezen of je een bepaald gegeven wilt opnemen in je database of niet. Misschien gebruik je de betreffende informatie maar één keer per jaar, wanneer je besluit het voor de compleetheid op te nemen en je een jaar later het opnieuw raadpleegt is de kans groot dat de informatie verouderd is. Dit is een dilemma waar geen directe (betrouwbare) oplossing voor lijkt te bestaan om dan nog maar te zwijgen over het vermogen de informatie vervolgens weer op te kunnen roepen/raadplegen.

Conclusie

De populaire wetenschapper Richard Feynman schreef in een brief aan Armando Garcia over een verhaal uit zijn jeugd. In het verhaal vertelde hij dat hij gepest werd door zijn vriendjes dat hij de namen van vogels niet kon onthouden ondanks dat hij vaak met zijn vader meeging die probeerde hem wat over vogels te leren. Zijn vader zei hem toen; “Je kunt de naam van een vogel in elke taal uit je hoofd leren, maar als je dat eenmaal weet dan weet je nog steeds niets over de vogel. Je weet alleen wat over mensen uit verschillende plaatsen en hoe ze die vogel noemen.” Uiteindelijk leerde Feynman van alles over het gedrag van vogels, maar de belangrijkste les was natuurlijk dat je aan het feit alleen (in dit geval de naam van de vogel) niets hebt. Je moet het op de juiste manier kunnen interpreteren, toepassen en plaatsen in een context. Hierbij speelt ervaring een belangrijke rol, en dat is iets wat niet zo maar uit een database te halen valt of wat je zo maar even overdraagt ‘bijwerkt’ bij een kennismanager. Het is iets wat geleerd word en wat als kennis opgebouwd kan worden over een aantal jaar.[vii]

De eindconclusie luidt dan ook; Kennismanagement bestaat niet en informatiemanagement biedt mogelijkheden maar is geen eindoplossing. Mits gelet op;

 

 

 


[i] Wilson, T.D. (2003) The nonsense of ‘knowledge management’, Sweden

[ii] Schutz, Alfred (1967) The phenomenology of the social world, USA

[iii] http://www.sveiby.com/TheLibrary/FAQs/tabid/85/Default.aspx#Whyshould, geraadpleegd op 11-10-2006

[iv] http://www.callcentermagazine.com/article/IWK20010604S0011, geraadpleegd op 11-10-2006

[v] Davenport, T.H. (2002), Some Principles of Knowledge Management

[vi] Kotter, JP (1997). Leiderschap bij Verandering. Academic Service.

[vii] Vrij vertaal naar Richard Feynman (1918 - 1988), Brief aan Armando Garcia J, December 11, 1985
Delen


Ga terug

© 2009 Digisimon.nl All rights reserved.| Design by Digisimon.nl

Fokke & Sukke - Foksuk.nl
NOS Nieuws
8 minuten geleden (24-07-2017 @ 18:27)
Zaak bombrief burgemeester Heerlen geseponeerd

De zaak tegen een man die verdacht werd van het sturen van een bombrief naar de burgemeester van Heerlen is geseponeerd. Dat meldt 1Limburg. Er is volgens het Openbaar Ministerie onvoldoende bewijs.

In december vorig jaar werd een pakketje met springstof afgeleverd bij het gemeentehuis van Heerlen. In een brief gericht aan PvdA-burgemeester Ralf Krewinkel werd een miljoen euro geëist. Een raadsvergadering die bezig was, werd onderbroken.

Een dag later werd de 45-jarige man opgepakt. Hij zat korte tijd vast maar werd al snel vrijgelaten vanwege gebrek aan bewijs. Het Openbaar Ministerie heeft nu besloten de man niet te vervolgen. Er zijn volgens het OM ook geen andere verdachten in beeld.

Lees verder..

9 uur geleden (24-07-2017 @ 9:23)
In Frankrijk vermiste studente (20) is terecht

De 20-jarige vermiste Elle Custers uit het Limburgse Spaubeek is terecht. Haar familie sloeg groot alarm toen ze haar het hele weekend niet konden bereiken nadat ze naar een vakantiebestemming in Frankrijk was gereisd.

De vrouw bleek gewoon volgens plan op haar vakantieadres aangekomen te zijn, maar dat was zo afgelegen dat ze geen contact met de buitenwereld kon krijgen, meldt 1Limburg. De Limburgse was in de veronderstelling dat haar ouders wisten waar ze was.

Geen contact

De vrouw had vrijdagavond nog contact met haar ouders toen ze in de buurt van Bordeaux zat. Daarna werd niets meer van haar vernomen. Omdat ze normaal gesproken dagelijks contact heeft met haar ouders, schakelde de familie op zondagavond de politie in.

Lees verder..

22 minuten geleden (24-07-2017 @ 18:13)
Weggelopen Duits meisje dat in Irak werd gevonden wil naar huis

Een Duits meisje van 16 dat wegliep nadat zij zich had bekeerd tot de islam is door Iraakse troepen in Mosul gevonden. Ze zegt dat ze terug naar huis wil, maar of dat ook kan, is de vraag. Mogelijk wil Irak haar vervolgen voor lidmaatschap van de terroristische beweging IS.

"Ik wil gewoon terug naar huis, naar mijn familie", zegt Linda Wenzel tegen Duitse media. "Ik wil weg van de oorlog, weg van alle wapens en weg uit het lawaai."

Volgens de Duitse inlichtingendienst liep Wenzel vorig jaar weg uit het dorp Pulsnitz, in het oosten van Duitsland. Ze had daarvoor contact met leden van Islamitische Staat. Kort nadat ze was aangekomen in het kalifaat, trouwde ze met een strijder van de beweging, die vrij snel overleed.

Wenzel vertelt aan de Süddeutsche Zeitung en de omroep ARD dat Iraakse troepen haar in een kelder in Mosul vonden. Ze zegt dat ze het goed maakt, hoewel ze in haar been is geschoten. Ze wordt voor die schotwond behandeld in een ziekenhuis in Bagdad, waar een medewerker van de Duitse ambassade haar heeft bezocht.

Doodstraf

Het is niet duidelijk of Wenzel ook daadwerkelijk kan terugkeren naar Duitsland. De Duitse regering, die geen uitwisselingsverdrag heeft met Irak, is daarover nog in gesprek. Als ze in Irak wordt berecht als lid van IS, is er een kans dat ze de doodstraf krijgt opgelegd. Mocht dat zo zijn, zal dat vonnis pas worden voltrokken als ze 22 is.

Het meisje is een van de 26 buitenlanders die in juli zijn gearresteerd in Mosul. Onder hen zijn nog twee andere Duitse vrouwen. Een van hen heeft een kind gekregen in Mosul, voordat het Iraakse leger de stad heroverde op IS.

De Duitse krant Bild heeft gesproken met de vader van Wenzel, die naar eigen zeggen op de radio vernam dat zijn dochter nog in leven is. "Ik hoop dat mijn Linda weer gezond naar huis komt. Ik zal er altijd voor haar zijn", citeert Bild de man.

Lees verder..

NU.nl

Sorry, deze feed is momenteel niet beschikbaar.